Brahma Kumaris - Tamil 

பிரஹ்மா குமாறிச் உலக ஆன்மீக பல்கலைக்கழகம்

1936 முதல், கடவுளே, உச்சநீதி மன்றம் உலக உருமாற்றத்தில் ஒரு மறைந்த (மறைந்த) பகுதியாக விளையாடுகின்றது. நாம் கடவுளுடைய பிள்ளைகள். நாம் ஒரு புதிய உலகமாக (பொற்காலம்) அவருக்கு சமாதானத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் பெற்றுக்கொள்கிறோம். தற்போதைய நேரம் சங்கம் யக் (கலப்பு வயது). 'முர்லி' என்பது கடவுளின் சித்தர்களின் போதனைகள் மற்றும் ஆலோசனைகள். 'சிவன் பாபா' என அன்போடு அவரை அழைக்கின்றோம் அனைவரும் தங்கள் கடினமான காலங்களில் கடவுளை நினைத்து, அமைதியும் மகிழ்ச்சியுமாக அவரை ஜெபிக்கிறார்கள் - ஏன்? ஆனால் யாரும் அவரை முழுமையாக அறிவதில்லை. உலக சுழற்சி, 4 வயது, சோல், நாடகம் பற்றிய இந்த அறிவு 1936 லிருந்து பிரஜாபிதா பிரம்மாவின் உடல் நடுத்தர மூலம் அந்த உயர்ந்த ஆசிரியரால் வழங்கப்படுகிறது. பிரம்மா பாபா (முன்னர் பெயர் லெக்ராஜ் என்பவர்) அவரை அறியாமலேயே அனைத்தையும் சரணடைந்தார். .

பிரம்மா குமாரி, முரளி மற்றும் ராஜ்யோக் தியானம் பற்றி

கடவுள் வந்துவிட்டார். பிரம்மா குமாரிகளின் உலக ஆன்மீகப் பல்கலைக்கழகம் 1937 ஆம் ஆண்டில் பிரஜபிதா (அனைத்து மனிதர்களின் தந்தையின் அல்லது மூதாதையர்) பிரம்மாவின் மூலம் நிறுவப்பட்டது. பிரம்மா (முந்தைய பெயர் லெக்ராஜ்) மற்றும் அதன் பின்னர் அறியப்படாத (சிவ் பாபா) அறிவு (Murli) பிரம்மாவின் நடுத்தரம். அப்போதிலிருந்து முரளி (பேச்சு வார்த்தைகள்) அவர்களின் மனதையும் சகிப்புத்தன்மையையும் கடவுளுக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர்களுக்கான சுய மாற்றத்திற்கான ஆதாரமாக இருக்கிறது.

முர்லி மூலம் (கடவுள் அறிவுரை), நாம் நமது பழைய சன்ஸ்காரர்களை மாற்றியமைத்து தூய்மை, சமாதானம், அன்பு ஆகியவற்றின் தெய்வீக நல்லொழுக்கங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். சமாதானத்தின் ராஜ்யத்தை மீண்டும் நிலைநாட்டும்படி தேவன் மீண்டும் வந்துள்ளார். இது பொற்காலம், சத்தியாக் அல்லது பரதீகம் (பரலோகம்) என நம்மை நினைவுகூரும். நாம் அவருடைய பிள்ளைகள். நாம் அவருடைய பரம்பரைக்கான பிறப்பு உரிமை உண்டு, ஆனால் நம் தந்தையின் உயர்ந்த அறிவுரை (ஷிர்தத்)

 

ராஜ யோகா அல்லது ராஜ் யோகம் என்பது ஒரு யோகம் (தியானம் / ஒரு இணைப்பு), இதில் நாம் சுயத்தை ஒரு நொடியின் நடுவில் மையமாகக் கொண்டிருக்கும் ஆன்மீக ஒளியைப் போலவும், சமாதானம், தூய அன்பு, அனைத்து அதிகாரங்கள்.

கருத்துக்களில் கீழே உள்ளதைப் பார்வையாளர்கள் பார்வையிடும் வலைத்தளம் மற்றும் அதன் ஆதாரங்களைப் பற்றி என்ன நினைக்கிறார்கள் .. இங்கே உங்கள் சொந்த செய்தியை நீங்கள் விட்டுவிடலாம்ஓம் சாந்தி !

உங்கள் கருத்துக்கு வரவேற்கிறோம்

'' நான் முரளிவை நினைத்து சிவன் பாபாவை நினைத்துப் பார்க்கிறேன். இந்த வலைத்தளத்தில் எனக்கு தியானம் இசை மற்றும் வர்ணனை கிடைத்தது. Rajyoga, படங்கள் மற்றும் பதிவிறக்கங்களைப் புரிந்து கொள்ள பல வீடியோக்கள் உள்ளன. நன்றி பாபா ''   ~ Sneha Parikh

 

*Thought for Today*

'Will Power is the greatest asset of a human soul. Use your will power to benefit the self and the world. Practice.'

Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidhyalaya

 (Godly Spiritual University)

Established by God, this is the World Spiritual University for Purification of Souls with the knowledge and RajaYoga taught by the Supreme Soul (God), giving his most beneficial advice. 

Established in 1936, by today has more than 8500 centres in around 140 countries. World transformation is taking place. Come and know .more

© 2020  Shiv Baba Service Initiative

Download App :

Android App logo jpg
iOS App for iPhone

Main Address :

Om Shanti Bhawan, 

Madhuban, Mount Abu 

Rajasthan, India  307501

Useful Links

Search logo JPG
YouTube- Bk Shivani
Brahma Kumaris SoundCloud
Facebook - Bk Shivani
Instagram-Brahma Kumaris